Latem powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na ochronę skóry przed oparzeniami słonecznymi, spowodowanymi działaniem promieniowania ult...