Wakacje mijają zdecydowanie zbyt szybko, zgadzacie się z nami? Z dnia na dzień czas jakby przyśpiesza i ciągle pojawiają się nowe obowią...